NewsletterZmienią się zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Nowe przepisy opracowane przez MPiPS mają wyeliminować nadużycia związane z pobieraniem wysokich zasiłków. Chodzi o sytuacje, gdy po krótkim, jedno-, dwumiesięcznym okresie...
czytaj więcejNowe limity podatkowe w 2015 roku: cz. I

Data dodania: 2014-10-15

W 2015 roku obniżeniu ulegną niektóre limity podatkowe. Wszystko to za sprawą kursu euro z końca września, który w 2014 roku jest niższy niż w roku ubiegłym.
czytaj więcej
Z dniem 4 października 2014 r. zmieniły się zasady wystawiania recept. Zmiany polegają przede wszystkim na wydłużeniu okresu, na jaki może zostać wystawiona recepta, oraz zwiększeniu ilości leku, jaką można przepisać na jednej recepcie.
czytaj więcej
Zakres danych osobowych, których pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie
czytaj więcej
Znamy już wysokość kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2014 roku, po przekroczeniu której płatnik składek jest zobowiązany zaprzestać obliczania i przekazywania do ZUS wymienionych składek.
czytaj więcej